Премини към основното съдържание

Идеята

ГОСПОДАР НА СЕБЕ СИ, ГОСПОДАР НА ЖИВОТА СИ

Ти си Всичко, което търсиш.

Ти си Твореца.

Причината, а не следствието.

 

С начина, по който присъстваш точно в този момент, ти сътворяваш своята реалност. 

 

Не си следствие на никой и нищо извън теб.

 

Време е да го осъзнаеш и да трансформираш:

 

БЕЗПОМОЩНОСТТА в СИЛА 

ЖЕРТВАТА в ПОБЕДИТЕЛ 

ОТСЪСТВИЕТО в ПРИСЪСТВИЕ

ОСЪЖДАНЕТО в ПРИЕМАНЕ

СЪПРОТИВАТА в ПРЕДАВАНЕ

ВКОПЧВАНЕТО в ПУСКАНЕ 

ПОДТИСКАНЕТО в ОСВОБОЖДАВАНЕ 

СТРАХА в ХЛАДНОКРЪВИЕ

ТРУДНОСТИТЕ във ВЪЗМОЖНОСТИ 

НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕТО в БЛАГОДАРНОСТ 

НЕСИГУРНОСТТА в ЯСНОТА 

ВЯРВАНИЯТА в ДЪЛБОКО ЗНАЕНЕ…

 

 

 

 

ВРЕМЕ Е ДА СИ ВЪРНЕШ ЦЯЛОСТТА, СИЛАТА И СВОБОДАТА,

КОИТО СА ТВОЯТА ИСТИНСКА СЪЩНОСТ. 

 

ВРЕМЕ Е ДА СТАНЕШ ГОСПОДАР

НА СЕБЕ СИ И НА ЖИВОТА СИ.

 

Ние няма да свършим тази работа вместо теб.

Но ще те водим, създавайки условията и споделяйки знанията и практиките,

които да предизвикат твоето дълбоко упълномощаване да вървиш по този Път.

 

Пътят към разкриването на безкрайния ти потенциал. 

 

Защото всеки заслужава да живее пробуден, магичен и изпълнен с дълбок смисъл,

Себе-осъзнат живот!

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.